چطور می توانیم بهتر عاشقی کنیم؟چطور می توانیم ثروتمند تر شویم؟چطور می توانیم ارتباطمان را با طبیعت بهتر کنیم ؟چطور می توانیم پیچیدگی های سیاست را بهتر درک کنیم؟ به این چهار سوال به خوبی فکر کنید .

آلن دو باتن در کتاب هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگر گون کند 7 ویژگی را به هنر نسبت می دهد و به ما می آموزد که این 7 ویژگی را در آثار هنری بهتر درک کنیم و سپس به وسیله این هفت ویژگی به 4 پرسش بالا پاسخ می دهد،اما این هفت ویژگی چه هستند :

1.اصلاح گر فراموشی 

ما در به یاد آوردن چیز ها مشکل داریم . مغز ما به طرز وحشتناکی مستعد فراموش کردن اطلاعات مهم است ،هم اطلاعات واقعی و هم اطلاعات احساسی . ما دو واکنش به این فراموشی داده ایم اولی یادداشت برداری است و دومی هنر است.

در ترس ما از فراموشی نکته خاصی نهفته است .مسئله فقط از یاد بردن جزئیاتی در مورد افراد و مناظر نیست که نگرانمان می کند : ما می خواهیم چیز هایی را که مهم هستند به یاد بیاوریم و کسانی را هنرمند خوب می دانیم که متوجه هستند چه چیزهایی را یاد آوری کنند و چه چیزهایی را کنار بگذارند . 

2.عرضه کننده ی امید :

محبوب ترین نوع هنر ،هنر شاد ،دلپذیر و زیباست .هرچه دشواری های زندگیمان بیشتر باشد ،به همان نسبت ،تصویر جذاب یک گل بیشتر تحت تاثیرمان قرار می دهد .اغراق آمیز کردن چیز های خوب می تواند امیدی را که برای هدایت مان در مسیر دشواری های زندگی نیاز داریم ،تصفیه و متمرکز کند .

3.منبعی برای تحمل رنج با صبوری :

یکی از کار های مهم و نامنتظره ای که هنر می تواند برای ما انجام دهد این است که به ما بیاموزد چگونه با موفقیت رنج  منطقی ببریم .اینکه مخاطب بپذیرد که اندوه یکی از مواد قرار داد زندگی است . در این شرایط ذهنی احساسی پیدا می کنیم که معمولا در برابر هنر به ما دست می دهد ، آمادگی بهتر برای دست و پنجه نرم کردن با اندوه خاص و فشرده و چاره ناپذیری که روبه رویمان قرار داد . 

4.مامور ایجاد تعادل 

تعداد اندکی از ما آدم های کاملا متعادلی هستیم . تاریخچه روانی ،روابط و روزمرگی کارمان به گونه ای است که عواطف مامی توانند ،به نحو غم انگیزی ،به دو قطب مخالف متمایل شوند . هنر می تواند ما را به بخش های فشرده ای از جنبه های گمشده ی شخصیتی مان در تماس بگذارد و بدین وسیله نوعی تعادل درونی در ما به وجود آورد . 

5.راهنمائی به خودشناسی 

هنر- خودشناسی را در ما تقویت می کند و روش های فوق العاده ای است که از حاصل آن ،برای ارتباط بر قرار کردن با دیگران ،استفاده کنیم .از آنجا که هنر این توانایی را دارد که کمک مان کند خود را بهتر درک کنیم و به دیگران نشان دهیم که کی هستیم ،ناچاریم در قرار دادن آثار هنری در اطرافمان  دقت زیادی به خرج دهیم . 

6.راهنمایی برای تجربه و تداوم 

هنر باعث می شود که ما در برابر افکار متضاد قرار بگیریم و آنها را بپذیریم و انسانیتمان را در برابر با آنها بالا ببریم .

ابزاری برای برانگیختن حساسیت 

هنر صدف بیرونی ما را بر می دارد و ما را از بی توجهی عادی مان نسبت به چیز های معمولی اطراف نجات می دهد .

حساسیتمان را باز می یابیم و به چیز های کهنه با نکاه نو می نگریم .

هنر خوب چگونه هنری است ؟

آلن دوباتن 5 خوانش مختلف برای یک اثر هنری قائل می شود :

1.خوانش فنی 

2.خوانش سیاسی 

3.خوانش تاریخی 

4.خوانش ارزش های تکان دهنده 

5.خوانش روانکاوانه


در فصل 2 دوباتن به موضوع عشق می پردازد و به سوالات زیر پاسخ می دهد :

  1. آیا می توان در عشق بهتر شد؟
  2. عاشق خوب بودن چگونه است  ؟
  3. آیا مجازم تحریک شوم ؟
  4. چگونه عشق را تداوم بخشیم ؟
  5. وقتی در عشق شکست می خوریم چه اتفاقی برای ما می افتد ؟

در فصل 3 دوباتن به موضوع طبیعت می پردازد و از این زاویه به موضوع طبیت می نگرد :

  1. یاد آوری طبیعت
  2. اهمیت جنوب
  3. پیش بینی پاییز 
  4. حس چیستی زیبایی 
  5. هنرمندان جدید طبیعت

در فصل 4موضوع پول پیش می آید و می خواهد  از هنر کمک بگیرد تا برای ما آموزه های اساسی داشته باشد و در فصل5 از هنر کمک می گیرد تا پیچیدگی های سیاست را برای ما مشخص کند.

این کتاب توسط موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر به انتشار رسیده و توسط گلی امامی ترجمه شده است نویسندگان این کتاب آلن دوباتن  و جان آؤمسترانگ هستند .