گرنت کاردون


فروش; تنها راه بقا

فروش; تنها راه بقا

این کتاب به ما کمک می‌کند در دنیایی که تعدد انتخاب‌ها افراد را گیج کرده، انتخابی  متمایز برای‌شان خلق کنید. می‌فهمیم که مهم‌ترین فروش‌، قبولاندن خودمان به دیگران است. ما همه روزه باید کسانی را متقاعد کنیم که بهترین انتخاب‌شان هستیم و همین نکته‌ی ساده &nbs...