سعید یاراحمدی


فریب ایکاروس

فریب ایکاروس

ایکاروس توصیه پدرش را نادیده گرفت،ازسطحی که مجاز بودبالاتر رفت، حرارت خورشید موم‌ها را آب کرد و در نهایت ایکاروس سقوط کرد و همین سقوط موجب مرگش شد. داستانی که تااینجا خواندید،از زبان افرادی است که این داستان را دقیق مطالعه نکرده‌اند و همین مطلب است که ست گادین از آن به عنوان فریب ایکاروس ی...